۱) تاریخ درخواست و ثبت تغییر رشته و انتقال ( بند الف و ب ) ۲/۵/۱۳۹۰ لغایت ۱۵/۶/۱۳۹۰

۲) زمان درخواست وام : از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

۳) ثبت نام و انتخاب واحد : ۲۱/۶/۱۳۹۰ لغایت ۲۸/۶/۱۳۹۰

۴) شروع کلاسها ۳/۷/۱۳۹۰

۵) ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی ناپیوسته و پیوسته  فراگیر ۲۷/۶/۹۰ لغاین ۳۱/۶/۹۰

۶) ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی رسمی و کارشناسی ارشد ۱/۷/۹۰ لغایت ۵/۷/۹۰

۷) شروع کلاس ورودیهای جدید ۶/۷/۹۰

۸) حذف و اضافه ۱۷/۷/۹۰ لغایت ۲۱/۷/۹۰

۹)حذف اضطراری حداکثر تا ۲۰/۹/۹۰

۱۰) پایان کلاسها ۱/۱۰/۹۰

۱۱) پایان ثبت نمره میان ترم ۸/۱۰/۹۰

۱۲) دریافت کارت آزمون توسط دانشجو ۲۳/۹/۹۰ لغایت ۲۹/۱۰/۹۰

۱۳)  امتحانات ۵/۱۰/۹۰ لغایت ۲۹/۱۰/۹۰تاريخ : ۹۰/۰۸/۰۹ | 14:7 | نویسنده : اموزش دانشگاه پیام نور مرکز رامسر |
  • وبلاگی ها
  • خنجر
  • آریس دی ال